Đường Aspartame – Chất Tạo Ngọt e951 – C14H18N2O5

Tên sản phẩm: Đường Aspartame

Quy cách: 25 Kg/Thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 22839-47-0