Soda Ash Light – Na2CO3 – Natri Cacbonat – Sodium Carbonate

Tên sản phẩm: Soda Ash Light

Quy cách: 25kg, 40kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 497-19-8