Đường Fructose – C6H12O6 – D-LEVULOSE

Tên sản phẩm: Đường Fructose

Quy cách: 25 kg/thùng, 28 Kg/Thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc

Số CAS: 57-48-7