Acr 401 – Chất trợ gia công cho nhựa PVC

Tên sản phẩm: Acr 401

Quy cách: n/a

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: n/a