PolycomP – Chất trợ gia công cho nhựa PVC

Tên sản phẩm: Polycom-p

Quy cách: 20 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: n/a