TP 900 – Chất ổn định nhiệt cho pvc – Chất ổn định nhiệt chì

Tên sản phẩm: TP 900

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: n/a