Natri Format – HCOONa – Sodium Formate

Tên sản phẩm: Natri Format

Quy cách: 25 kg/bao, 50 kg/bao

Hàm lượng: 98%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 141-53-7