Cloramin T – C7H7ClNO2S.Na – Chloramine T

Tên sản phẩm: Cloramin T

Quy cách: 25 kg/thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7080-50-4