Cloramin B – Cloramine B – Chloramin B – Chloramine B

Tên sản phẩm: Cloramin B

Quy cách: 25 kg/thùng, 1 kg/túi, 250 mg/hộp

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Tiệp Khắc – Séc, Ấn Độ, Việt Nam

Số CAS: 127-52-6