Axit Sunfuric – H2SO4 – Axit Sunphuric – Sulfuric Acid

Tên sản phẩm: Axit Sunfuric, H2SO4

Quy cách: 40 kg, 1600 kg/thùng

Hàm lượng: 98%, 95-98% (electric grade)

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Số CAS: 7664-93-9