FLUOROSILICIC ACID – H2SIF6 – HEXAFLUOROSILICIC AXIT

Tên sản phẩm: H2SIF6

Quy cách: 30 kg/can

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 16961-83-4