Lithium Nitrate – LINO3 – Lithium Nitrat

Tên sản phẩm: LITHIUM NITRATE

Quy cách: 20kg, 25kg

Hàm lượng: 99%

Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc

Số CAS: 7790-69-4