Cồn Công Nghiệp – Ethanol – C2H5OH – Cồn Tuyệt Đối – Cồn Thực Phẩm

Tên sản phẩm: Cồn Ethanol

Quy cách: 4-25 lít, 12 kg/can

Hàm lượng: 70%, 90%, 96%, 99% …

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Số CAS: 108-01-0