Gum Arabic – E414 – Gôm Arabic – Acacia Gum

Tên sản phẩm: Gôm Arabic, E414

Quy cách: 25kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Thái Lan, Pháp, Trung Quốc

Số CAS: 9000-01-5