Sodium Chlorite – NaClO2

Tên sản phẩm: NaClO2

Quy cách: 50 kg/thùng

Hàm lượng: 80%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7758-19-2