Magnesium Chloride Hexahydrate – MgCl2.6H20 – Magie Clorua

Tên sản phẩm: Magnesium Chloride Hexahydrate, MgCl2.6H20

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: 46%

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

Số CAS: 7791-18-6