Lithium Hydroxide Monohydrate – Liti Hidroxit – LiOH.H2O

Tên sản phẩm: Lithium Hydroxide Monohydrate

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: 56.5%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 1310-65-2