Sodium Tetrafluoroborate – NaBF4 – Natri Borofluoride

Tên sản phẩm: Sodium Tetrafluoroborate

Quy cách: 25 kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 13755-29-8