Natri Photphat – Na3PO4 – Sodium Phosphate – TSP

Tên sản phẩm: Natri Photphat, Na3PO4.12H2O

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: 98%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7601-54-9