DPM – C7H16O3 – Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Tên sản phẩm: DPM

Quy cách: 180 kg – 195 kg/phi

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow

Số CAS: 34590-94-8