Graphite powder – Bột than chì – Bột graphit

Tên sản phẩm: Graphite powder, Bột than chì

Quy cách: n/a

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7782-42-5