Natri Silicat – Na2SiO3.5H2O – Sodium Metasilicate

Tên sản phẩm: Natri Silicat

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 6834-92-0