Dpnb – Dipropylene Glycol Butyl Ether

Tên sản phẩm: Dpnb

Quy cách: 180 kg – 195 kg/phi

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow

Số CAS: 29911-28-2