Kali Bromat – KBrO3 – Potassium Bromate

Tên sản phẩm: Kali Bromat

Quy cách: 25 kg/thùng

Hàm lượng: 99%

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7758-01-02