Axit Axetic – CH3COOH – Acid Acetic – Giấm

Tên sản phẩm: Axit Axetic

Quy cách: 30 kg/can

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc

Số CAS: 64-19-7