Sodium Orthosilicate – Na2SiO4 – Disodium Silicate

Tên sản phẩm: Sodium Orthosilicate

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 13472-30-5