Natri Sunfit – Na2SO3 – Sodium Sulphite – Sodium Sulfite

Tên sản phẩm: Natri Sunfit

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Đức

Số CAS: 7757-83-7