Ammonium Hexafluorozirconate – F6H8N2Zr

Tên sản phẩm: Ammonium Hexafluorozirconate

Quy cách: 25 kg/thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 16919-31-6