Polyvinyl Alcohol – PVA

Tên sản phẩm: PVA

Quy cách: 20 – 25kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Singapore

Số CAS: 9002-89-5