Brillent Blue

Tên sản phẩm: Brillent Blue

Quy cách: 25 Kg/Thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Ấn Độ

Số CAS: 3844-45-9