PEG 400 – Polyethylene Glycol 400

Tên sản phẩm: PEG 400

Quy cách: 230 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Malaysia

Số CAS: 25322-68-3

Category: