TCE – Trichloroethylene

Tên sản phẩm: TCE

Quy cách: 290 kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Nhật Bản

Số CAS: 79-01-6

Category: