Sorbitol – C6H14O6 – Neosorb

Tên sản phẩm: Sorbitol

Quy cách: 20 kg, 25 kg/bao, 270 kg/phuy, 275 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Pháp, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam

Số CAS: 50-70-4