Viên Nén Gỗ – Viên Nén Mùn Cưa – Wood Pellets

Tên sản phẩm: Viên nén gỗ, viên nén mùn cưa

Quy cách: Thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Việt Nam

Số CAS: n/a