Kali Hidrophotphat – KH2PO4 – MKP – Potassium Dihydrogen Phosphate – Lân Trắng

Tên sản phẩm: KH2PO4

Quy cách: 25kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 7778-77-0