Sodium Saccharin – Đường Saccharin – C7H5NO3S – e954

Tên sản phẩm: Sodium Saccharin

Quy cách: 25 kg/thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

Số CAS: 81-07-2