Than Hoạt Tính – Active Carbon – Than Gáo Dừa – Activated Carbon

Tên sản phẩm: Than Hoạt Tính

Quy cách: 25 kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Việt Nam

Số CAS: 7440-44-0