Butyl Carbitol – C8H18O3 – BCA

Tên sản phẩm: Butyl Carbitol

Quy cách: 193 kg/phi

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Dow

Số CAS: 112-34-5

Category: