Tetrachloroethylene – C2Cl4 – PCE

Tên sản phẩm: PCE

Quy cách: 300 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Nhật

Số CAS: 127-18-4

Category: