Poly Aluminium Chloride – Hóa Chất PAC

Tên sản phẩm: Poly Aluminium Chloride, PAC

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam

Số CAS: 1327-41-9