Dầu Ông Già – C6H10O – Cyclohexanone – CYC

Tên sản phẩm: Dầu Ông Già

Quy cách: 190 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Đài Loan

Số CAS: 108-94-1

Category: