Showing 1–15 of 30 results

Dung môi là gì
Dung môi là một loại hóa chất được sử dụng để hòa tan, pha loãng hoặc trích xuất các chất khác mà không làm thay đổi tính chất hóa học của chúng. Dung môi tiếng Anh gọi là “solvent” và tiếng Trung là “溶剂”.
Trong công nghiệp, dung môi được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất sơn, mực in, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, và hóa chất. Có nhiều loại dung môi khác nhau, bao gồm dung môi hữu cơ như xăng, cồn, benzen, và dung môi vô cơ như nước, axit, kiềm.
Giá dung môi phụ thuộc vào chủng loại và chất lượng của chúng. Có thể tính khối lượng dung môi thông qua công thức: khối lượng = thể tích x mật độ. Một số dung môi có độc hại, đặc biệt là những loại dung môi hữu cơ, nên cần sử dụng cẩn thận và tuân theo các quy định an toàn.