Methyl Acetate – CH3COOCH3 – MA

Tên sản phẩm: Methyl Acetate

Quy cách: 190 kg/phuy

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 79-20-9

Category: