Sodium Hydrosulfite – Na2S2O4 – Tẩy Đường

Tên sản phẩm: Sodium Hydrosulfite, Tẩy Đường

Quy cách: 50 kg – 100 kg/thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Italia, Trung Quốc, Đức

Số CAS: 7775-14-6