TEA – C6H15NO3 – Triethanol Amine

Tên sản phẩm: TEA

Quy cách: 210 kg-230 kg/phi

Hàm lượng: 99%

Xuất xứ: Dow

Số CAS: 102-71-6