Apple Green

Tên sản phẩm: Apple Green

Quy cách: 25 Kg/Thùng

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Ấn Độ

Số CAS: 88-41-5, 1222-05-5, 101-86-0