Kali Oxalat – K2C2O4 – Potassium Oxalate

Tên sản phẩm: Kali Oxalat, K2C2O4.H2O

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc

Số CAS: 6487-48-5