Natri Dicromat – Na2Cr2O7

Tên sản phẩm: Natri Dicromat

Quy cách: 50kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Trung Quốc, Nga

Số CAS: 10588-01-09