Niken Sunfat – NiSO4 – Nickel Sulphate

Tên sản phẩm: Niken Sunfat, NiSO4

Quy cách: 25kg, 20kg

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Phần Lan, Bỉ

Số CAS: 7786-81-4