Natri Nitrit – NaNO2 – Sodium Nitrite

Tên sản phẩm: Natri Nitrit

Quy cách: 25 kg/bao

Hàm lượng: n/a

Xuất xứ: Đức

Số CAS: 7632-00-0